facebook
G+

Chirurgia Naczyń

 

Chirurgia naczyniowa jest specjalnością medyczną, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób naczyń tętniczych, żylnych i limfatycznych. Zaliczamy do nich: tętniaki aorty piersiowej i brzusznej, rozwarstwienia aorty, tętniaki tętnic obwodowych, przewlekłe niedokrwienie kończyn, choroby tętnic nerkowych i łuku aorty (w tym szyjnych i podobojczykowych), zaburzenia naczynioruchowe (np. chorobę Raynauda), zespoły uciskowe (np. zespół górnego otworu klatki piersiowej), zespół stopy cukrzycowej, żylaki kończyn, przewlekłą niewydolność żylną, zakrzepicę żył głębokich, zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, obrzęk limfatyczny. Choroby układu naczyniowego stanowią istotny problem kliniczny, ponieważ nieleczone prowadzą do dysfunkcji narządowej, trwałego kalectwa i nawet utraty życia chorego. Rozwój współczesnej chirurgii naczyniowej umożliwia diagnostykę oraz skuteczne leczenie zachowawcze i inwazyjne wielu z tych chorób.

 

Dr hab. med. Radosław Kowalewski

 

Specjalizacje: w zakresie chirurgii ogólnej (2005); w zakresie chirurgii naczyniowej (2009).

 

Wykształcenie: Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku (1996); stopień dr n. med. (2001); stopień dr hab. med. (2011).

 

Doświadczenie zawodowe: asystent (1996 – 2007), adiunkt (od 2007) Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji UM w Białymstoku; stypendia: Karolinska University w Sztokholmie (Szwecja), Uniwersytet Medyczny w Debreczynie (Węgry).

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej; European Society for Vascular Surgery; Polskie Towarzystwo Flebologiczne; Towarzystwo Chirurgów Polskich; Polskie Towarzystwo Transplantacyjne.

 

Zainteresowania zawodowe: diagnostyka oraz leczenie metodami chirurgii klasycznej i wewnątrznaczyniowej (angioplastyka balonowa, implantacja stentów i stentgraftów) chorób aorty (tętniaków, rozwarstwień, niedrożności), chorób tętnic obwodowych (tętniaków oraz zwężeń i niedrożności na tle miażdżycy zarostowej tętnic szyjnych, podobojczykowych, nerkowych i kończyn dolnych). Diagnostyka i leczenie stopy cukrzycowej, chorób żył kończyn, ran przewlekłych. Autor 88 prac w dziedzinie chirurgii naczyniowej, w tym 28 opublikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych.

 

Zakres usług: diagnostyka / leczenie zachowawcze oraz kwalifikacja do leczenia inwazyjnego metodami chirurgii klasycznej i wewnątrznaczyniowej tętniaków aorty piersiowej, rozwarstwień aorty, tętniaków i niedrożności aorty brzusznej, tętniaków tętnic obwodowych, chorób tętnic szyjnych, podobojczykowych, nerkowych i kończyn dolnych. Leczenie ran przewlekłych (stopa cukrzycowa, owrzodzenia troficzne goleni). Leczenie zachowawcze chorób żył kończyn (żylaków kończyn, przewlekłej niewydolności żylnej, zakrzepicy żył głębokich i zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych). Skleroterapia.


 

dr n med. Arkadiusz Woźniak

 

 

leczenie żylaków

Specjalizacje – w zakresie chirurgii ogólnej 2005, w zakresie chirurgii naczyniowej 2010.

 

Wykształcenie – Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku 1996; otwarty przewód na stopień doktora nauk medycznych.

 

Doświadczenie zawodowe – asystent  1997 – 2005, starszy asystent od 2005 roku w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. 

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych -  Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej; Towarzystwo Chirurgów Polskich.

 

Zainteresowania zawodowe - diagnostyka i leczenie chorób tętnic metodami chirurgii klasycznej i wewnątrznaczyniowej (angioplastyka, implantacja stentów i stentgraftów) ze szczególnym uwzględnieniem chorób aorty (tętniaki, rozwarstwienia, niedrożności) oraz chorób tętnic obwodowych (tętnic szyjnych, podobojczykowych, nerkowych, kończyn górnych, kończyn dolnych – tętniaki, zwężenia, niedrożności na tle miażdżycy). Problematyka stopy cukrzycowej oraz owrzodzeń żylnych goleni. Małoinwazyjne leczenie żylaków kończyn dolnych (skleroterapia ). Autor 16 prac i komunikatów zjazdowych w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

 

Zakres usług – diagnostyka i leczenie:

1) tętniaków aorty brzusznej, piersiowej, tętnic trzewnych i obwodowych,

2) chorób tętnic obwodowych – miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, tętnic szyjnych, podobojczykowych, nerkowych,

3) stopy cukrzycowej,

4) chorób żył kończyn dolnych – żylaki, zakrzepica żył głębokich, zakrzepowe zapalenie żył, powierzchownych, przewlekła niewydolność żylna, owrzodzenia żylne goleni – leczenie zachowawcze

5) skleroterapia ( obliteracja ) żylaków kończyn dolnych,

6) kompresjoterapia. 


dr n. med. Michał Chlabicz

specjalista chirurgii ogólnej; specjalista chirurgii naczyniowej